Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/8/d/9/aabenraa-skiklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Referat fra GENERALFORSAMLING i Aabenraa skiklub onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00 i Nygadehuset – Aabenraa Skiklub

Referat fra GENERALFORSAMLING i Aabenraa skiklub onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00 i Nygadehuset

Tilstede: 7 medlemmer, inkl. bestyrelsen

Referat

 1. Valg af dirigent: Søren
 2. Valg af referent: Lotte
 3. Aflæggelse af beretning
  Ingen beretning. Den kommer senere og bringes i næste klubblad
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  Steen forelagde og gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Bestyrelsens forslag om kontrolleret nedlukning af klubben blev drøftet og ikke vedtaget, da der meldte sig 3 nye kandidater til bestyrelsen. Dermed blev klubbens fremtid sikret endnu en periode.
 6. Kontingentfastsættelse
  Følgende blev besluttet for foreningsåret 01.10.20 – 30.09.21
  • Juniorer (til og med 24 år): gratis
  • Voksne: 100 kr. pr. person
 7. Valg af bestyrelse og konstituering
  • Lis, Preben og Ernst blev valgt til bestyrelsen, så den nye bestyrelse nu består af flg. 5 medlemmer: Lis, Preben, Ernst, Steen og Lotte.
  • Kurt blev genvalgt som suppleant, så de 2 suppleanter fortsat er Yasmin og Kurt
  • Finn blev genvalgt som revisor, så de 2 revisorer nu er Thorkil og Finn
  • Per fortsætter som webmaster
  • Blanka fortsætter bladredaktør
 8. Eventuelt
  • Lotte informerede om den akutte udfordring med manglende lokale til skigymnastikken. Lotte arbejder på at finde et nyt lokale.
  • Tak til Søren for samarbejdet gennem de seneste 3 år.

Referent: Lotte

Du vil måske også syntes om...