Referat fra bestyrelsesmødet i Aabenraa Skiklub 17-08-2021

BESTYRELSESMØDE i Aabenraa skiklub
Onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00
Arena Aabenraa, mødelokale 1

Til stede: Lotte, Preben, Steen, Lis. Afbud fra Ernst.

Dagsorden

 1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra den 24.03.21
  Referatet godkendt.
 2. Nyt siden sidst: Per ønsker nyt til hjemmesiden tilsendt løbende, herunder info fra klubbladet inden det udkommer.
 3. Klubture sæson 2021 – 2022.
  14 er tilmeldt Canazei turen i uge 6 2022. Blanka laver et opslag i det næste skiblad.
  Ernst laver opslag om handicapturen til Norge 13.3. – 20.3. 2022.
  Ingen har henvendt vedr. en familietur, så den udgår.
 4. Skigymnastik.
  Aabenraa tirsdag d. 7. september kl. 18.00 – 19.30. De 4 tirsdage i september træner vi udendørs i Præsteskoven.
  Fra tirsdag, d. 5. oktober er det fra 19.00 – 20.30 i pigernes gymnastiksal på den gl. Brundlundskole. Sidste gang 8.3. 2022
  Torsdag, d. 28. oktober (uge 43) til uge 5 vil der mulighed for at gå i motionscentret Arene Aabenraa en time. Vi mangler at få aftalt tidspunkt og pris. Jeg vender tilbage vedr. den endelige aftale.
  Haderslev onsdag, d. 1.9. kl. 18.00 – 19.30 i Kløften.
  Fra onsdag, d. 6. oktober i gymnastiksalen på den tyske skole i Haderslev.
 5. Klubblad nr. 125, september udsendes i uge 37 af Lotte. Deadline, hvor indlæg skal sendes til Blanka mandag, d. 6. september.
  Forside og oversigt over bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisorer og webmaster. Blanka har oversigt over bestyrelse m.m. fra sidst, det er ikke ændret. Preben finder et billede til forsiden.
  Leder – Lotte skriver en kort leder.
  Aktivitetskalender ( skigymnastik, skiværksted lørdag, d. 8. januar 2022 fra kl. 11 – ?, to skiture, generalforsamling.
  – Klubture 2021 – 2022: endelige opslag. Blanka og Ernst.
  Indkaldelse til generalforsamling + dagsorden (Lotte).
 6. Generalforsamling:
  På valg er bestyrelsesmedlemmerne Sten og Lotte som genopstiller, Lotte spørger om suppleant Yasmin og revisor Thorkild vil genopstille.
  Forslag til kontingent: Familie kontingent 600 kr. Voksne 300 kr. Junior til og med 24 år 150 kr. Kontingentet er dermed uændret.
 7. Næste møde, dato og punkter:
  Bestyrelsesmøde d. 6. oktober kl. 17 i mødelokale 1, Arenaen Aabenraa, derefter generalforsamling kl. 19 samme sted. Lotte bestiller mad til bestyrelsesmødet og kaffe/kage til generalforsamlingen.
 8. Eventuelt.

Referent: Lis

Du vil måske også syntes om...