Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/8/d/9/aabenraa-skiklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Generalforsamling d. 9. oktober 2023  – Aabenraa Skiklub

Generalforsamling d. 9. oktober 2023 

Aabenraa Skiklub mandag, d. 9. oktober 2023 kl. 19 i Arena Aabenraa.

Til stede: Bestyrelsen og 5 medlemmer af skiklubben.

Referat:

  1. Valg af dirigent: Preben
  2. Valg af referent: Lis
  3. Aflæggelse af beretning -Lotte: Enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen og sendes til skiinfo (Blanka).
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 20022 – Steen: Blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen. Regnskabet blev vist i sidste klubblad.
  5. Fastsættelse af kontingent: Uændret. Juniorkontingent til og med 24 år, voksen 300 kr Familie børn indtil 24 år 600 kr, bofællesskab 900 kr.
  6. Behandling af forslag: Ingen
  7. Valg til bestyrelsen: På valg var Steen og Lotte. Begge genvalgt uden modkandidater. Revisorvalg: Thorkild genvalgt. Birgit valgt som suppleant.
  8. Eventuelt: Thorkild foreslår, at der evt. kan laves en reklame i Lokal Fitness. Kurt deltager i et bestyrelsesmøde vedr. Børneattester.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer. Formand Lotte Birk Thomsen, næstformand Ernst Hybschmann, sekretær Lis Tranberg Andreasen, kasserer Steen Sørensen, Preben Jacobsen ansvarlig for skigymnastik og skiværksted.

Referent:

Lis

Du vil måske også syntes om...