Referat fra bestyrelsesmødet d. 11 Marts 2024

Onsdag den 11. marts 2024 kl. 17.00

i mødelokale 1, Arena Aabenraa

Til stede: Hele bestyrelsen

Dagsorden

 1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra den 09.10.2023, referatet blev godkendt. (ingen referat fra den 23.10.2023 – ajourføring af hjemmesiden).
  Lotte sender de to skiblade fra 2022 til hjemmesidens administrator Rasmus. Rasmus er blevet koblet på FB og vil gerne være administrator.
 2. Indkommen post og nyt siden sidst.
  Der er kommet to nye medlemmer. Anton Seidel, Hjalmer Frederiksen to unge på 15 år.
  Steen betaler for domænenavnet på vores hjemmeside.
  Preben kontakter Rasmus Arena Aabenraa vedr. gymnastiksalen.
 3. Medlemskontingent, medlemsantal – status. Medlemskartoteket blev gennemgået, Lis retter i Conventus, når Steen har tilrettet medlemslisten.
  Underskrivelse af regnskab 2023: Det reviderede regnskab blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen. Steen sender regnskabet til Lotte, som videresender det til kommunen. Kassebeholdning ca. 1200000.
 4. Klubture sæson 2023 – 2024: Beretninger/tilbagemeldinger
  Handicapturen til Kvitåvatn i uge 5– god tur på trods af udfordringer. Det alpine anlæg var lukket i tre dage pga. storm. Færgen hjem blev aflyst; men Ernst fik busserne omdirigeret, så gruppen sejlede hjem via Göteborg. Jane og Rasmus skriver beretning til skibladet, hvis de ikke har mulighed for det, kontakter Ernst nogle andre deltagere fra turen.
  Uge 6 turen til Canazei den største gruppe nogensinde. Der kører en evaluering. af turen pt., heldigvis ingen skader. Christian Schmidt skriver beretning til skiinfo.
 5. Klubture sæson 2024 – 2025.
  Canazei uge 6 2025 for øvede skiløbere. Blanka har påtaget sig opgaven igen.
  Handicapturen gentages uge 5 2025. Tilsagn i august. Der er forhåndsbooket i Kvitåvatn i uge 5 2025.
 6. Skigymnastik sæson 2024 – 2025.
  Udendørs på trapperne i Aabenraa 3. september og 1. oktober indendørs i gymnastiksalen i Aabenraa. Sidste gang 29.1. 2025. Lotte booker gymnastiksalen til hele sæsonen.
  I Haderslev begynder gymnastikken 2. oktober på den tyske skole, aftale er lavet af Preben.
  Preben køber efter aftale med bestyrelsen stepbænke og hockeyudstyr til Aabenraa.
  Skiværksted hos Preben i Flovt 4.1. 2025 fra kl. 11 eller efter aftale.
 7. Klubinfo nr. 129 forår 2024
  Forsidebillede Rasmus. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, revisorer og webmaster redigeres. Lis kontakter Blanka
  Nye medlemmer – Steen sender navnene til Blanka
  Foto af bestyrelsen udsættes til næste bestyrelsesmøde
  Aktivitetskalender: Skigymnastik og skiværksted se pkt. 6. Preben sender aktivitetskalender til Blanka.
  Turberetninger fra Kvitåvatn og Canazei sendes til Blanka. Rasmus og Jane sender til Blanka.
  Klubture 2024 – 2025: Korte opslag med destinationer og tidspunkter. Blanka Canazei. Ernst sender beskrivelse af turen til Kvitåvatn til Blanka
  Bestyrelsens beretning: Lotte sender det til Blanka
  Årsregnskab 2023 Steen sender det til Blanka
  Andet
  Deadline indlæg: Tirsdag, d. 30. april.
 8. Hjemmesiden: Preben kontakter Rasmus vedr. ajourføring af klubbens logo. Det tilrettede logo sendes til Blanka af Preben.
 9. Næste møde, dato og punkter: Mandag, d. 19. august kl. 17 hos Lis
 10. Eventuelt: Klubben har 40 års jubilæum i 2025, tages op på bestyrelsesmødet 19.august.

Referent Lis

Du vil måske også syntes om...