Referat fra bestyrelsesmøde i Aabenraa Skiklub 9. oktober 2023

Mandag, den 9. oktober 2023 kl. 18.00 – 19.00

i mødelokale 1, Arena Aabenraa

Til stede: Hele bestyrelsen

Dagsorden

 1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra den 21.08.23. Referatet blev godkendt. Det er for dyrt at skifte bank
 2. Indkommen post og nyt siden sidst. Der er søgt tilskud hos kommunen. Ernst og Lis mødes med Lotte d. 28.10 kl. 10, så de kan komme ind i Conventus.
 3. Medlemskontingent: Juniorkontingent til og med 24 år, voksen 300 kr, familie børn indtil 24 år 600 kr, bofællesskab 900 kr. Udsendelse af opkrævninger Ernst, opkrævningen udsendes 11-12 november, frist til 25. nov. Rykkere 11.12. – 15.12.
 4. Klubture – status
  • Canazei i uge 6 2024 måske en enkelt mere.
  • Kvitåvatn i uge 5 2024. Antallet er ikke helt på plads endnu.
 5. Skigymnastik og skiværksted. Det kører som det plejer. Ikke så mange I Haderslev, så Preben har lagt det på FB i Haderslev.
 6. Hjemmeside 😊 . Der mangler to blade, Lotte sender dem til Rasmus. Medlemskontingenter skal ændres. Vi mødes til et bestyrelsesmøde og ændrer hjemmesiden.
 7. Klubblad nr. 129, forår 2024
  • Forside og oversigt over bestyrelsesmedlemmer, revisorer og webmaster
  • Leder
  • Aktivitetskalender
  • Turberetninger fra Kvitåvant og Canazei
  • Klubture 2024 – 2025: korte opslag med destinationer og tidspunkter
  • Bestyrelsens beretning
  • Årsregnskab 2023
  • Andet
  • DEADLINE INDLÆG
 8. Eventuelt. Lotte skriver til Anders Jorsal vedr. koder til skiklubbens FB side.
 9. Fordeling af arbejdsopgaver – udsættes til bestyrelsesmødet.
 10. Næste møde mandag, d. 23. oktober kl. 17: Lotte bestiller lokale 1 og sandwich i Arenaen. Punkter: Gennemgang af Conventus. Ændring af hjemmeside – Ernst får koden hos Rasmus, samt fordeling af arbejdsopgaver.

Referent Lis

Du vil måske også syntes om...