Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/8/d/9/aabenraa-skiklub.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Referat bestyrelsesmøde i Aabenraa skiklub 27.10.2020. – Aabenraa Skiklub

Referat bestyrelsesmøde i Aabenraa skiklub 27.10.2020.

Mødet blev afholdt i Arena Aabenraa, hvor fremtidige bestyrelsesmøder vil ligge.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling blev godkendt.

Konstituering:

Lotte Birk Thomsen: Formand

Ernst Hybschmann: Næstformand

Steen Sørensen: Kasserer

Lis Tranberg Andreasen: Sekretær

Preben Jakobsen: Menigt medlem

Kurt Christiansen: Suppleant

Yasmin Duisberg: Suppleant

Fordeling af arbejdsopgaver i skiklubben:

Blanka Rasmussen: Ansvarlig for skibladet og uge 6 turen til Canazei

Per Hammer: Opdatering af hjemmesiden.

Kurt Christiansen: Indhenter børneattester

Yasmin Duisberg: Skigymnastik torsdag

Preben Jakobsen: Tovholder for skigymnastikken i Aabenraa og Haderslev herunder booking af lokaler. Profilering af klubben ved diverse arrangementer.

Steen Rasmussen: Kontakter Sydbank vedr. formandsskift. Sender en opdateret medlemsliste til Lotte og Ernst.

Lotte Birk Thomsen: Kontakter den tidligere formand vedr. formandsændring af e-mailadresser på diverse kontakter. Opdaterer medlemmernes e-mails i Convensus. Ansvarlig for Gausta skituren for handicappede m.m.. Indkalder fremover til bestyrelsesmøderne.

Ernst Hybschmann: Sørger for kontingentopkrævning samt medfølgende brev om medlemskontingent på 100 kr. pr. medlem pga. Covid19 situationen. Ansvarlig for Gausta turen, samt sender en besked til de tilmeldte om turen og situationen i forbindelse med Covid19.

Lis Tranberg Andreasen: Skriver referater fra bestyrelsesmøderne og sender dem fremover også til Per Hammer og Blanka Rasmussen. Per orienteres om, at referater fra bestyrelsesmøder fremover lægges på hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag, d. 12.01.2021 kl. 17-19 i Arenaen, Lotte har booket lokale.

Punkter til mødet:

Godkendelse af referat

Opfølgning på Gausta turen i marts måned.

Opfølgning på uge 6 turen til Canazei

Skiblad nr. 124.

Referent Lis Tranberg Andreasen

Du vil måske også syntes om...