Generalforsamling

Hermed indkaldes til
GENERALFORSAMLING
i Aabenraa skiklub torsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00
i Nygadehuset, Aabenraa

Der vil blive gennemgået punkter jfr. vedhæftede agenda, men nok vigtigst af alt, vil der være valg til bestyrelsen, så mød op og stil op, og vær med til at præge klubben i fremtiden!

Dør klubben nu?

Ad flere omgange er det blevet forsøgt at lokke nye bestyrelsesmedlemmer til, men desværre uden held. Udviklingen har været meget  ens de seneste år, dvs. færre og færre, og højere og højere gennemsnitsalder. I skrivende stund er der 3 medlemmer i bestyrelsen, hvoraf den ene er på valg til næste generalforsamling (jeg selv, sagde hunden), så kommer der ikke nye kræfter til, vil der være 2, og så vil det være mest sandsynligt, at klubben bliver nedlagt, eller i bedste fald drastisk ændrer sin form som vi kender den i dag.

Så skal vi fortsat være her, så er det af HELT AFGØRENDE nødvendighed at DU tropper op og melder dig klar til at arbejde i bestyrelsen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
  1. Opløsning af klubben
 6. Kontingentfastsættelse
 7. Valg af bestyrelse
  1. På valg er:
   1. Søren (Modtager ikke genvalg)
  2. Åbne poster
 8. Eventuelt
 9. Konstituering af bestyrelsen

Søren Langelund
Formand

You may also like...