Referat fra bestyrelsesmødet i Aabenraa Skiklub 17-08-2023

BESTYRELSESMØDE i Aabenraa skiklub

Mandag den 21. august 2023 kl. 17.00

Gammel Ribevej 17, Aabenraa

Til stede: Lotte, Ernst, Preben, Steen, Lis.

Dagsorden

 1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra den 08.03.23.
  Referatet blev godkendt med flg. bemærkninger. Preben har kun fået laveste takst, der efterreguleres til højeste takst. Sten ringer til Arbejdernes Landsbank for at forespørge, om de har en foreningskonto, der er billigere end Sydbanks. Pt. betaler skiklubben 100 kr. pr. måned.
 1. Indkommen post og nyt siden sidst
  Ingen punkter.
 1. Klubture sæson 2024.
  Uge 6 til Canazei, der er foreløbig 27 tilmeldte.
  Uge 5 handicaptur Kvitåvatn – samme sted som sidste år.
  Tilbuddet er ikke sendt ud endnu, men man forventer flere end sidste år, hvor der var 36 tilmeldte.
 1. Skigymnastik
  Preben har sendt opslag til Blanka vedr. skigymnastik og skiværksted.
  Lotte sender opslag vedr. skigymnastik ud via Convensus. Trappetræning begynder 5. september kl. 18 bag Petersborg i Aabenraa. I Haderslev er der opstart 6. september kl. 18 i Kløften. Lokaler er booket både pigesal Aabenraa og tyske skole Haderslev fra oktober måned.
 1. Generalforsamling:
 • Dato mandag, d. 9. oktober kl. 19.00 i Arena Aabenraa. Lotte sender indkaldelse til Blanka, som sætter det i klubbladet. Lotte bestiller lokale i Arena Aabenraa, betyrelsesmøde kl. 18, hvor der bestilles sandwich til bestyrelsen og kaffe/kage til generalforsamlingen.
 • På valg er bestyrelsesmedlemmerne Ernst og Lotte, suppleant Yasmin, samt revisor Thorkil. Alle modtager genvalg.
 • Forslag til kontingent – ingen stigninger, da der en god likviditet
 1. Klubinfo
 • Bestyrelsessiden
 • Indkaldelse til generalforsamling (Lotte)
 • Endelige opslag klubture. Canazei Blanka evt. også vedr. Handicapturen, hvis aftalen er faldet på plads.
 • Info om skigymnastik og skiværksted Preben har sendt opslag til Blanka.
 • Artikler om skiturene i 2023, Lotte (handicapturen), Chrisitian fra Sønderborg uge 6 turen.
 1. Hjemmesiden.
  Det er stadig ikke lykkedes, at få hjemmesiden op at køre, men på bestyrelsesmødet blev der skabt kontakt til Per, hvor der blev aftalt, at ham og Ernst mailer om password m.m. Pers mail er : per@psteam.pt
 1. Eventuelt

Referent Lis

Du vil måske også syntes om...