Category: Referater

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Generalforsamling d. 9. oktober 2023 

Aabenraa Skiklub mandag, d. 9. oktober 2023 kl. 19 i Arena Aabenraa. Til stede: Bestyrelsen og 5 medlemmer af skiklubben. Referat: Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer. Formand Lotte Birk Thomsen, næstformand Ernst...

Referat fra bestyrelsesmødet d. 24.03.2021.

Til stede: Alle fra bestyrelsen. Bestyrelsesmødet 12.01.2021 blev aflyst pga. Covid19. Opfølgning på og godkendelse af referat fra den 27.10.2020.Referatet blev godkendt. Nyt siden sidst.Intet nyt. Medlemskontingent, medlemsantal – statusOmkring 50 medlemmer fik en...

Referat bestyrelsesmøde i Aabenraa skiklub 27.10.2020.

Referat bestyrelsesmøde i Aabenraa skiklub 27.10.2020.

Mødet blev afholdt i Arena Aabenraa, hvor fremtidige bestyrelsesmøder vil ligge. Referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling blev godkendt. Konstituering: Lotte Birk Thomsen: Formand Ernst Hybschmann: Næstformand Steen Sørensen: Kasserer Lis Tranberg Andreasen: Sekretær...