Farvel til Erich Turnowsky

Lørdag den 7. oktober, tidligt om morgenen inden dagen rigtig var begyndt, døde skiklubbens ildsjæl og nestor, Erich Turnowsky, 83 år gammel.

Kære Erich!

Med dit solide faglige fundament som østrigsk uddannet skiinstruktør og matematik- og idrætslærer med mange års virke på det tyske gymnasium i Aabenraa var du en kæmpe ressource i skiklubben. Du var klubbens kasserer, initiativtager til og ansvarlig for skigymnastikken op til 3 gange om ugen i vintersæsonen i 30 år, du var ansvarlig for flokken af frivillige instruktører og tovholder, turleder og skiinstruktør på de fleste af klubturene til både Østrig og Norge gennem mange år – og meget, meget mere.

Din forkærlighed for tal og kolonner fornægtede sig ikke. Mange informationer fra dig til skiklubbens medlemmer kom på excel-ark. Det var din måde at skabe system og overblik på. I sin bog ”Du er ikke alene” skriver Chris MacDonald bl.a. følgende:

”Måske er vi her for at excellere. Ordet ’excel’ kommer af det latinske ord for ’at hæve sig ud af’, og det er måske det, det hele handler om: at turde være bare en smule bedre, end man har været før, og at turde hjælpe andre til at være lidt bedre”.

Det var præcis det, du turde Erich. Uanset hvad den enkeltes udgangspunkt var, havde du modet, evnen og viljen til at hjælpe din elev – i klasselokalet, i gymnastiksalen og på pisterne – til at blive lidt bedre. Og du havde troen på, at det ville lykkes.

Du smittede os alle med dit store engagement, din omhu, din begejstring, når ting lykkedes, din store kærlighed til skiløb og din åbenlyse glæde ved at undervise børn og unge og se dem tilegne sig teknikkerne skridt for skridt.

Din livsappetit, nysgerrighed og trang til at udforske nye muligheder indenfor dine fagområder betød bl.a., at der aldrig var to gange skigymnastik, der var ens. Du var åben overfor og tog selv initiativer til nye tiltag i klubben og du afprøvede hele tiden nye metoder i undervisningen. På en tur til St. Margarethen fandt du fx på at lade børn og unge instruere hinanden to og to – det var en succes, som du glædede dig over.

Også til bestyrelsesmøderne var det ofte dig, der bidrog med nye idéer og anderledes vinkler. Du var utrættelig i dine bestræbelser på at bevare og videreudvikle skiklubben som en aktiv klub med skigymnastikken og de årlige skiture med egne instruktører som bærende elementer.

I 2002 var du medinitiativtager til Danmarks første skitur for familier med handicappede børn og unge. Målet var at skabe en skitur, hvor børn, unge og voksne med og uden handicap kunne dyrke skiløb og anden vintersport sammen. Den første handicapskitur i 2002 gik til Norge og turen har været gennemført med stor succes hvert år siden. Og hver gang med dig som medarrangør, kassemester og ansvarlig for ski-instruktionen. Handicapturen, som nu fast går til Gaustablikk i Norge, er et af de ypperste eksempler på inklusion, der findes.

Du har i mange år holdt regnskab med klubbens økonomi og årsregnskabet blev ikke afsluttet før der var fuldstændig balance. Var der blot 5 øres ubalance fandt du ikke ro, før fejlen var fundet. På det menneskelige plan derimod fordrede du ingen balance på bundlinjen. Du gav så meget til os alle uden at forvente noget igen.

Tak fordi du valgte at være det menneske, du var!

På bestyrelsen vegne

Lotte Birk Thomsen

Du vil måske også syntes om...