Skiklubbens bestyrelse

1 Søren R. Langelund Formand 28987632 sla@evet.dk
2 Lene Neumann Jepsen Næstformand 20310208
3 Lotte Birk Thomsen Sekretær 21428062 fjeldbirk@hotmail.com
4 Steen Sørensen Kasserer steen.soerensen1@skolekom.dk
5 Finn Nordtorp Webredaktion 30137066 finn-nord@live.dk
6 Birgit Kinze 74617128 gbkinze@hotmail.dk
7 Preben Jakobsen Bladudvalg 21345807 preben.jakobsen@live.dk
8 Yasmin Duisberg Suppleant 61994474 yasmin.duisberg@web.de
9 Kurt Christiansen Suppleant 20323304 brikur@rollum.dk
10 Finn Juhler Revisor finn.juhler@mail.dk
11 Thorkil Huess Revisor 74627836 thuess@mail-telia.dk
12 Per Hammer Webmaster

.