Farvel til Erich Turnowsky

Lørdag den 7. oktober, tidligt om morgenen inden dagen rigtig var begyndt, døde skiklubbens ildsjæl og nestor, Erich Turnowsky, 83 år gammel.

Kære Erich!

Med dit solide faglige fundament som østrigsk uddannet skiinstruktør og matematik- og idrætslærer med mange års virke på det tyske gymnasium i Aabenraa var du en kæmpe ressource i skiklubben. Du var klubbens kasserer, initiativtager til og ansvarlig for skigymnastikken op til 3 gange om ugen i vintersæsonen i 30 år, du var ansvarlig for flokken af frivillige instruktører og tovholder, turleder og skiinstruktør på de fleste af klubturene til både Østrig og Norge gennem mange år – og meget, meget mere.

Din forkærlighed for tal og kolonner fornægtede sig ikke. Mange informationer fra dig til skiklubbens medlemmer kom på excel-ark. Det var din måde at skabe system og overblik på. I sin bog ”Du er ikke alene” skriver Chris MacDonald bl.a. følgende:

”Måske er vi her for at excellere. Ordet ’excel’ kommer af det latinske ord for ’at hæve sig ud af’, og det er måske det, det hele handler om: at turde være bare en smule bedre, end man har været før, og at turde hjælpe andre til at være lidt bedre”.

Det var præcis det, du turde Erich. Uanset hvad den enkeltes udgangspunkt var, havde du modet, evnen og viljen til at hjælpe din elev – i klasselokalet, i gymnastiksalen og på pisterne – til at blive lidt bedre. Og du havde troen på, at det ville lykkes.

Du smittede os alle med dit store engagement, din omhu, din begejstring, når ting lykkedes, din store kærlighed til skiløb og din åbenlyse glæde ved at undervise børn og unge og se dem tilegne sig teknikkerne skridt for skridt.

Din livsappetit, nysgerrighed og trang til at udforske nye muligheder indenfor dine fagområder betød bl.a., at der aldrig var to gange skigymnastik, der var ens. Du var åben overfor og tog selv initiativer til nye tiltag i klubben og du afprøvede hele tiden nye metoder i undervisningen. På en tur til St. Margarethen fandt du fx på at lade børn og unge instruere hinanden to og to – det var en succes, som du glædede dig over.

Også til bestyrelsesmøderne var det ofte dig, der bidrog med nye idéer og anderledes vinkler. Du var utrættelig i dine bestræbelser på at bevare og videreudvikle skiklubben som en aktiv klub med skigymnastikken og de årlige skiture med egne instruktører som bærende elementer.

I 2002 var du medinitiativtager til Danmarks første skitur for familier med handicappede børn og unge. Målet var at skabe en skitur, hvor børn, unge og voksne med og uden handicap kunne dyrke skiløb og anden vintersport sammen. Den første handicapskitur i 2002 gik til Norge og turen har været gennemført med stor succes hvert år siden. Og hver gang med dig som medarrangør, kassemester og ansvarlig for ski-instruktionen. Handicapturen, som nu fast går til Gaustablikk i Norge, er et af de ypperste eksempler på inklusion, der findes.

Du har i mange år holdt regnskab med klubbens økonomi og årsregnskabet blev ikke afsluttet før der var fuldstændig balance. Var der blot 5 øres ubalance fandt du ikke ro, før fejlen var fundet. På det menneskelige plan derimod fordrede du ingen balance på bundlinjen. Du gav så meget til os alle uden at forvente noget igen.

Tak fordi du valgte at være det menneske, du var!

På bestyrelsen vegne

Lotte Birk Thomsen

Skigymnastik i Åbenrå

Nu er det indendørs og det foregår (som sædvanligt) i pigegymnastiksalen på den tidligere Brundlundskole.

Men tilkørselsforholdene har ændret sig. Nu skal man køre ind fra Vestvejen ad Campus Alle. Kør til asfalten stopper og parker i p-båse til højre. Gå højre om den nye bygning og ind gennem trædøren i det høje plankeværk. Se evt. denne skitse over området:  Parkering skigymnastik oktober 2018.

Bemærk at under aktiviteter og skigymnastik her på siden kan du se de datoer hvor vi træner i Fitness Syd.

Generalforsamling, nyt klubblad mm

Kære alle

Så er der generalforsamling den 4. oktober kl. 19 i Nygadehuset, og vi glæder os til at se dig – også selv om du ikke ønsker at stille op til en bestyrelsespost!

Det nye klubblad  er på gaden Klubblad 117 sep 17 – skulle du ikke have modtaget det pr. separat mail, så hører vi gerne fra dig.

Og så er skigymnastikken i fuld gang, og der er også plads til dig – vi ses. Læs mere i klubbladet eller under aktiviteter her på siden.

Bestyrelsen

Hold formen ved lige

Supertilbud: Til de medlemmer af Aabenraa Skiklub der forsøger at holde formen ved lige, selv om der ikke er skigymnastik i “sommerhalvåret”, så er det muligt at træne hos Fitness Syd, for kun 30 kr pr gang.

Bemærk at Fitness Syd flytter tilbage til Frøforsyningen på Lille Kostrup omkring 1/9.

PS: Har du ikke modtaget det elektroniske klubblad nr 116, så skriv venligst til formanden. Bladet kan også læses under klubblad.

Farvel til Jan Hammer

Farvel til Jan Hammer

Lørdag den 11. februar 2017 sov tidligere formand for Aabenraa skiklub Jan Hammer ind i sit hjem efter længere tids kræftsygdom. Jan var i 1985 initiativtager til og medstifter af Aabenraa skiklub, hvor han fra starten blev klubbens formand og fungerede som sådan i 25 år. Sammen med skiftende bestyrelser har Jan bygget skiklubben op til en stor, velfungerende klub med mange aktive medlemmer på klubturene, til skigymnastikken og til de forskellige sociale arrangementer i årenes løb. I de mange år, hvor Jan og hans kone Ellen var bestyrerpar på Aabenraa vandrerhjem, fungerede vandrerhjemmet som skiklubbens base og klubhus.

Jans engagement i Aabenraa skiklub har haft stor betydning for rigtig mange skiløbere fra Aabenraa og omegn – og med tiden også fra resten af landet. Vi er mange, børn, unge, voksne og halvgamle, der år efter år eller blot et enkelt år har været en del af klubturenes fællesskab. Vi har øvet og efterhånden lært skiløbets teknikker med stor hjælp fra klubbens frivillige instruktører, som er en bærende del af klubturene. Tak Jan for din store indsats i Aabenraa skiklub. I vore tanker vil du altid være en del af klubben.

På bestyrelsens vegne

Lotte Birk Thomsen, formand

Nyt klubblad

Så er det seneste klubblad på gaden nr. 115 september 16. Og det sidste også på papir omdelt til medlemmerne.

Du kan læse mere om dette i bladet med bl.a.:

  • Klubbladet på papir i 31 år
  • Aktivitetskalenderen
  • Den kommende generalforsamling
  • Nogle af turene i sæsonen 16/17

God fornøjelse

Gaustaturen 2015

Hvert år i uge 10 drager en flok skønne mennesker fra Aabenraa Skiklub til de norske fjelde. Det er en skitur med plads til alle – store og små, børn og voksne, med og uden handicap.

Og nu er der video fra Gaustaturen 2015.

Følg linket   Gausta 2015